"Izvješće o donacijama 1.6.2021."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Potvrda o predaji polugodisnjih donacija 06.2021."

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Program rada za 2020 - 2024"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Program rada za 2021"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Financisjki plan za 2021."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Izvješće o primljenim donacijama"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Bilješke uz fin. izvešča za 2020."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"FINA - potvrda"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Financijski izvještaji neprofitnih organizacija"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Donacije 01.01.2020-30.06.2020"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Izmjene i dopune Financijskog Plana 2020"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Potvrda o preuzetom izvještaju"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Godisnja potvrda o preuzetom izvještaju"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Financijski izvještaji neprofitnih organizacija"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Financijski izvještaji neprofitnih organizacija"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Financijski izvještaji neprofitnih organizacija"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Donacije od 01.01. do 31.12.2019."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Program rada za mandatno razdoblje 2017-2020"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Financijski Plan 2020"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Financijski Plan Izmjene i dopune 2019"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Izvješće o primljenim donacijama za političko djelovanje - prvo polugodište 2019"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Program rada 2020"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Bilješke uz financijska izvješča za 2018. godinu"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Finanjcijski plan za 2019. godinu"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Donacije 2018."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Financijski izvještaj neprofitnih organizacija"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Origram rada za mandatno razdovlje 2017.2020"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Progam rada za 2019. godinu"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Web adresa - izjava"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Financijski izvještaj neprofitnih organizacija"

Financisjko izvješće za 2014. godinu
"Financijski plan 2018 - izmjene i dopune"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


NEZAVISNI ZASTUPNIK FURIO RADIN
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017 I FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2018.

"Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima 2017"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Bilješke uz financijski izvješča 2017"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Donacije 2017."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Financijski plan 2017."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Financijski plan 2018."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Objava na webu Furio Radin"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Program Rada 2017."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Program rada 2018."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Program Rada za mandatno razdoblje 2017-2020"

Financisjko izvješće za 2014. godinu"Izvjesce o donacijama 01.01.2017-30.06.2017"

Izvjesce o donacijama 01.01.2017-30.06.2017


"Financijski plan 2017"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Program rada za 2017."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Program rada za mandatno razdoblje 2017-2020"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Bilješke uz financijska izvješća 2016."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Neprof FURIO RADIN 2016"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Web adrese"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"IZ-D Izvješće o donacijama 2016"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Druge Izmjene i dopune FP 2016"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"PRIJEVREMENI IZBORI 2016 - FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"PRIJEVREMENI IZBORI 2016: IZ-MO,IZ-TP,IZ-DP"

Financisjko izvješće za 2014. godinu


"Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostzvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Izvješće o primljenim donacijama zastupnika"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Program rada"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Program rada mandatno razdoblje - 2015-2019"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Registar Neprofitnih Organizacija"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Registar Neprofitnih Organizacija - EXCEL"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Popis imovine i obveza 2015"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Bilješke uz financijska izvješća 2015"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Financijski Plan"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Financijski izvještaj izborne promidžbe"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Izvješće - Donacije<"/strong>

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Izvješće - Medijsko oglašavanje"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

"Izvješće - Troškovi i rashodi"

Financisjko izvješće za 2014. godinu
"Izvješća o donacijama, troškovima i oglašavanjima za Sabor 2015"

Financisjko izvješće za 2014. godinu

Potvrda o primitku pošiljke"

Financisjko izvješće za 2013. godinu
"Izvješće o primljenim donacijama zastupnicima 2015."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

Obrazac - Primljene donacije 2015"

Financisjko izvješće za 2013. godinu
"Izvješće o primljenim donacijama zastupnicima 2014."

Financisjko izvješće za 2014. godinu

Financijsko izvješće 2013"

Financisjko izvješće za 2013. godinu
Attivita' dei Deputati della CNI
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠČA ZA 2014. godinu Preuzmi
Financijski plan za 2014. godinu Preuzmi
Financijski plan za 2015. godinu Preuzmi
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja Preuzmi
Izvješće o popisu imovine i obveza Preuzmi
PR-RAS-NPF 2014 RADIN Preuzmi
PR 2014 Preuzmi
PR 2015 Preuzmi
PR Mandat Preuzmi